Souhlas s použitím osobních údajů

Výslovným souhlasem předáváte společnosti Motorsport, s.r.o., se sídlem Poděbradská 29, 190 00 Praha 9, IČ: 15887405 (dále také „Motorsport“) své osobní údaje, tedy jakékoliv údaje, které jsou způsobilé přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu, za následujících podmínek:

 • osobní údaje poskytujete zejména za účelem uzavření a splnění smluvního vztahu včetně plnění záruky. Takové údaje budou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem;
 • Motorsport neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje.
 • správcem osobních údajů je Motorsport;
 • Motorsport nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
 • zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
 • Motorsport zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neutomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;
 • doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem, jinak nejvýše 10 let;
 • Motorsport nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci;
 • za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od Motorsport přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů;
 • domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení 2016/679 (GDPR), můžete mj. podat stížnost u dozorového úřadu;
 • nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, není to požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Motorsport se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho smluvních povinností, zvláště k dodání zakoupeného zboří a záruky za něj.

Při objednávce přezutí pneumatik se údaje zákazníka (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a registrační značka vozu) pro účely plnění smlouvy a zachování záruky za poskytnuté plnění uchovávají v databázi internetové prezentace http://pneuservis.motorsport.cz/, jsou mazány automaticky, a to vždy k 30.6. a 31.12.