Zboží bylo přidáno do košíku

Zobrazit košík

Něco se pokazilo. Prosím zkuste to znovu.

Čistič palivové soustavy DIESEL

316.00
Balení: 250 ml
Kód: 518100

Aditivum pro všechny dieselové motory.

Popis

Účinná čisticí směs pro všechny dieselové motory.

  • čistí vstřikování a spalovací komoru
  • proaktivní činidla neutralizují kyselou kondenzovanou vodu a chrání před korozí
  • umožňuje optimální spalování
  • snižuje emise
  • šetří palivo

 

Použití produktu

  1. Přípravek před použitím důkladně protřepejte a přidejte obsah celého balení (250 ml) do nádrže na naftu (40-60 l).

Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  •  
  •  
  •  

Doporučujeme