Zboží bylo přidáno do košíku

Zobrazit košík

Něco se pokazilo. Prosím zkuste to znovu.

Čistič vstřikování a karburátorů

300.00
Balení: 250 ml
Kód: 519100

Aditivum čistící celý palivový systém.

Popis

Přípravek pro prevenci problémů při startování, běhu motoru na volnoběh, při slabé odezvě motoru na polohu škrtící klapky či ztrátě výkonu.

  • promazává motor a chrání před korozí
  • umožňuje přesné dávkování vstřikování a optimální spalování
  • bezpečný pro všechny součásti palivového systému
  • snižuje spotřebu paliva
  • lze používat se všemi typy benzinů

Použití produktu

  1. Přípravek před použitím důkladně protřepejte a nalijte celý obsah balení (250 ml) do plné benzinové nádrže (40-60 l).

Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  •  
  •  
  •  

Doporučujeme